Tutors

Vrolike toesprakies en gedigte, poppekas, storie-vertelling, dramaspeletjies, inleiding tot mimiek en improvasie, deelname deur die jaar aan vyf verskillende kunswedstryde. En 'n konsert aan die einde van die jaar! Werkswinkels gedurende vakansies, kom ...

Pretoria, various areas